CENTRUM   UBEZPIECZEŃ   SILESIA

Telefony:
+48 502 468 841
                   +48 791 980 360

Dla Podmiotów Leczniczych - Ochrona Prawna dla Podmiotów Leczniczych


Inter Ochrona Prawna - Ubezpieczenie dedykowane Podmiotom Leczniczym

 

Coraz częściej podmiot leczniczy musi stawić czoło zarzutom związanym ze zdarzeniem niepożądanym lub łamaniem praw pacjenta. Zapewnienie najwyższej jakości opieki medycznej wymaga zachowania sprawności operacyjnej i orientowania się w przepisach prawnych czy regulacjach narzuconych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Rozumiejąc wymagającą rzeczywistość, w jakiej prowadzą działalność podmioty lecznicze, proponujemy pomoc prawną specjalnie dostosowaną do specyfiki rynku usług medycznych.

INTER Ochrona Prawna dla Podmiotów Leczniczych to ubezpieczenie, które zapewnia pokrycie kosztów obsługi prawnej podczas sporów związanych z funkcjonowaniem podmiotu leczniczego. To pierwszy taki produkt w Polsce - jego zakres odpowiada szczególnym potrzebom podmiotów leczniczych.

 

W ramach ubezpieczenia oferujemy:

 • wysokie sumy ubezpieczenia
 • szybką pomoc finansową
 • natychmiastową reakcję i sprawne zakończenie sprawy przez Centrum Asysty Prawnej
 • znalezienie optymalnego rozwiązania na każdym etapie sprawy - wsparcie prawne oraz zwrot kosztów w sprawach cywilnych i karnych
 • możliwość wyboru własnego adwokata bądź radcy prawnego, lub wykorzystanie rekomendowanej przez naszych specjalistów odpowiedniej kancelarii prawnej

 

W zależności od potrzeb, wybierz jeden z dwóch wariantów ubezpieczenia:

 • Wariant A.  
  Pomoc w przypadku dochodzenia odszkodowań przez  Twój podmiot leczniczy oraz w przypadku roszczeń odszkodowawczych skierowanych przeciwko Twojej placówce.
 • Wariant B.  
  Pomoc w zakresie rozszerzonym m.in. o wsparcie w przypadku sporów z NFZ, w sprawach karnych, pracowniczych, dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz stosunków prawnych związanych z nieruchomością, w której wykonywana jest działalność lecznicza podmiotu.

 

W ramach INTER Ochrona Prawna dla Podmiotów Leczniczych pokrywamy koszty:

 • wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, również na etapie poprzedzającym postępowanie sądowe,
 • sądowe, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych,
 • poręczenia majątkowego w przypadku tymczasowego aresztowania,
 • wynagrodzenia pełnomocnika strony przeciwnej w przypadku zasądzenia tych kosztów od Ubezpieczonego,
 • egzekucji,
 • świadczenia telefonicznej porady prawnej,
 • pisemnej opinii prawnej.

 

CENTRUM ASYSTY PRAWNEJ

w  godz. 9 00 - 21 00 od poniedziałku do piątku

tel: 22 568 98 36  / fax 22 568 98 99

e-mail: interpolska@coris.pl