CENTRUM   UBEZPIECZEŃ   SILESIA

Telefony:
+48 502 468 841
                   +48 791 980 360

Ubezpieczenia dla lekarzy


 

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. jako lider ubezpieczeń branży medycznej oferuje bardzo szeroki zakres ubezpieczeń przygotowanych specjalnie dla Państwa.
Najważniejsze z oferowanych przez nas produktów to oczywiście Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, które zabezpiecza Państwa przed wypłatami odszkodowań w przypadku roszczeń ze strony pacjenta, które w ostatnich latach są coraz większe.

Ubezpieczenie ryzyk zawodowych jest dla lekarza jedynym realnym zabezpieczeniem przed finansowymi konsekwencjami ewentualnych błędów. Oferujemy Państwu pakiet ubezpieczeń związanych z wykonywaniem zawodu lekarza. Jego zakres jest wynikiem naszych wieloletnich doświadczeń w ochronie branży medycznej oraz aktywnej współpracy z samorządami lekarskimi.

 

Ubezpieczenie kosztów związanych z przypadkowym zakażeniem oraz podejrzeniem zakażenia się wirusem HIV lub WZW

 

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebą kolejnym bardzo ważnym produktem który pojawił się na rynku w 2010 roku dostępny tylko w naszym Towarzystwie jest Ochrona HIV / WZW. Jest to Ubezpieczenie kosztów związanych z przypadkowym zakażeniem oraz podejrzeniem zakażenia się wirusem HIV lub WZW w czasie wykonywania zawodu medycznego lub czynności pomocniczych.

 

Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej dla lekarzy

 

Kolejnym nie mniej ważnym produktem jest ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej, które zapewnia lekarzowi ochronę w zakresie kosztów powstających w postępowaniu sądowym oraz pozasądowym dotyczących szkody na osobie, spowodowanej zaniechaniem lub działaniem lekarza podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zapraszamy do zapoznania się z dalszą częścią naszej strony gdzie znajdziecie Państwo wszystkie szczegóły powyższych ubezpieczeń oraz z inne produkty przygotowanymi specjalnie dla Lekarzy