CENTRUM   UBEZPIECZEŃ   SILESIA

Telefony:
+48 502 468 841
                   +48 791 980 360

Dla Podmiotów Leczniczych - Ubezpieczenie Grupowe na Życie


 

Ubezpieczenie Grupowe na życie INTER Grupa

 

Produkt stworzony z myślą o Twoich pracownikach. Ubwzpieczenie INTER Grupa jest programem grupowego ubezpieczenia na życie, skierowanym do firm o różnej strukturze i wielkości. Ubezpieczeniem muszą być objęte, co najmniej 3 osoby.  INTER Grupa obejmuje ochroną ponad 40 zagrożeń.  Program chroni przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych nie tylko pracowników, ale również członków ich rodzin.

INTER Grupa to:

 

 • indywidualna oferta dla grup już od 3 osób  
 • zakres ubezpieczenia „szyty na miarę”
 • profesjonalna obsługa
 • szybka wypłata świadczeń
 • ochrona ubezpieczeniowa od 18 do 65 roku życia
 • czytelne warunki

 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:

 

 • świadczenie podstawowe wypłacane w przypadku śmierci Ubezpieczonego
 • świadczenia dodatkowe, dopasowane do potrzeb Klienta.

 

Wyjątkową zaletą ubezpieczenia INTER Grupa jest dodatkowa ochrona w ramach ryzyk przeznaczonych dla przedstawicieli zawodów medycznych:

 

Dodatkowo  do standardowego zakresu świadczeń, wychodząc naprzeciw potrzebom  lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników placówek  medycznych, ubezpieczenie INTER Grupa daje możliwość wykupienia uzupełniającej ochrony w zakresie ryzyk związanych z wykonywaniem zawodu medycznego:

 

 • trwałe uszkodzenie wzroku przez promieniowanie laserowe,
 • trwałe uszkodzenie słuchu przez ultradźwięki,
 • przewlekłe zatrucie lekami, płynami sterylizującymi, gazami anestetycznymi,
 • zakażenie wirusem HIV lub WZW typu B i C,
 • „wtórny zespół stresu pourazowego”,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku agresji pacjenta,
 • uraz kręgosłupa będący następstwem wykonywanej pracy.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielstwem w celu bliższych szczegółów. Przedstawimy specjalną ofertę przygotowaną specjalnie dla Państwa Firmy.