CENTRUM   UBEZPIECZEŃ   SILESIA

Telefony:
+48 502 468 841
                   +48 791 980 360

Ubezpieczenia dla lekarzy - Inter Ochrona HIV / WZW


Przedstawiamy Państwu NOWOŚĆ tylko u nas - Inter Ochrona HIV / WZW

 

Coraz częstsze zakażenia wśród osób wykonujących zawód medyczny skłoniły Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. do tego by zaoferować Państwu taki właśnie produkt.
 

Jako Lider ubezpieczeń medycznych wychodzimy z ofertą na miare Państwa potrzeb.

Ubezpieczenie kosztów związanych z przypadkowym zakażeniem się wirusem HIV lub WZW w czasie wykonywania zawodu medycznego lub czynności pomocniczych oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
Oferujemy wysokie sumy ubezpieczenia, w zakresie zapewniającym ochronę przez 24 godziny na dobę.

 

 

Dla kogo ubezpieczenie Inter Ochrona HIV / WZW?

  • lekarze
  • lekarze dentyści
  • pielęgniarki
  • położne
  • pozostałe zawody medyczne
  • osoby wykonujące w placówkach służby zdrowia czynności pomocnicze:

          - rehabilitacja i pielęgnacja pacjentów
          - opieka nad pacjentami
          - utrzymywanie czystości

Zakres ochrony ubezpieczeniowej:

* pokrycie kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego na badania w kierunku obecności wirusów HIV lub WZW

* pokrycie kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego na kurację antyretrowirusową (HIV)

* wypłata jednorazowego świadczenia w przypadku zakażenia wirusem HIV

* wypłata jednorazowego świadczenia w przypadku zakażenia wirusami WZW

* ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

 

Kiedy działa ryzyko?

  • ekspozycja + NNW - 24 godziny na dobę
  • ekspozycja - na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • NNW - Ochrona działa na terytoriach wszystkich państw świata i obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków z rozszerzeniem o amatorskie uprawianie sportów wysokiego ryzyka.

 

Warianty i sumy ubezpieczenia:

 

* Wariant A - świadczenia związane z przypadkowym zakażeniem wirusem HIV lub WZW

* Wariant B - świadczenia związane z przypadkowym zakażeniem wirusem HIV lub WZW
   oraz świadczenia z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Wariant A oferuje:

* 3 badania na obecność wirusów HIV lub WZW, do kwoty 500 zł na każde badanie

* zakup leków antyretrowirusowych HIV do kwoty 3.000 zł

* jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia wirusem HIV do 200.000 zł

* jednorazowe świadczenie z tytułu kazażenia wirusem WZW - 10.000 zł

 

Wariant B oferuje:

* 3 badania na obecność wirusów HIV lub WZW, do kwoty 500 zł na każde badanie

* zakup leków antyretrowirusowych HIV do kwoty 3.000 zł

* jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia wirusem HIV do 200.000 zł

* jednorazowe świadczenie z tytułu kazażenia wirusem WZW - 10.000 zł

* świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
  - sumy ubezpieczenia od 10.000 zł do 100.000 zł

* świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku - sumy ubezpieczenia od 5.000 zł do 50.000 zł

 

W obu wariantach proponujemy do wyboru cztery sumy ubezpieczenia 
(dotyczące wysokości świadczeń z tytułu zakażenia wirusem HIV )

* 20 000,00 zł

* 50 000,00 zł

* 100 000,00 zł

* 200 000,00 zł

 

Ochrona w wariancie B obejmuje wariant A, oraz dodatkowo następstwa nieszczęśliwych wypadków: jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku zostanie stwierdzony trwały uszczerbek na zdrowiu, INTER Polska wypłaci świadczenie w takim procencie sumy ubezpieczenia w jakim został oceniony ten uszczerbek.

W przypadku śmierci będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku, INTER Polska wypłaci odszkodowanie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia.

Ochrona NNW obejmuje następstwa amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

Składka jest opłatą roczną i jest zależna od wybranej sumy ubezpieczenia i wariantu:

 

Wariant A-IV zaznaczony na żółto jest przez nas rekomendowany i jest najczęściej wybieranym wariantem przez naszych klientów
 

Wariant A:

 

Wariant B:

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, odpowiemy na Państwa pytania.