CENTRUM   UBEZPIECZEŃ   SILESIA

Telefony:
+48 502 468 841
                   +48 791 980 360

Dla lekarzy - Ubezpieczenie czasowej niezdolności do pracy INTER KONTRAKT

 

Ubezpieczenie czasowej niezdolności do pracy INTER KONTRAKT dla lekarzy pracujących na kontrakcie

Pracując na kontrakcie możesz odczuwać niepokój związany z brakiem zabezpieczenia materialnego w przypadku przerwy w wykonywaniu zawodu. Pewne losowe zdarzenia - jak wypadek, czy choroba - mogą uniemożliwić Ci czasowo pracę i znaczącą wpłynąć na Twoją sytuację finansową.

Z myślą o Tobie stworzyliśmy unikatowy produkt zabezpieczający ciągłość finansowania Twoich zobowiązań.

INTER Kontrakt to gwarancja wypłaty świadczenia pieniężnego w razie jakiegokolwiek zdarzenia, które uniemożliwi Ci pracę zawodową. INTER Polska będzie wypłacać Ci dzienne świadczenia o ustalonej wysokości przez określony okres.

Ubezpieczenie dedykowane jest wszystkim przedstawicielom zawodów medycznych zatrudnionym na kontrakcie – m.in. lekarzom, pielęgniarkom, położnym.

 

Co zyskujesz?

INTER Kontrakt to uzupełnienie świadczeń wypłacanych przez ZUS w okresie niezdolności do pracy. Wysokość wsparcia finansowego może wynieść nawet 300 zł dziennie. Wsparcie to możesz przeznaczyć na dowolny cel: na leczenie, bieżące opłaty czy pokrycie kosztów stałych, takich jak koszty wynajmu gabinetu, czy koszty leasingu sprzętu medycznego.

 

Aby zawrzeć ubezpieczenie wystarczy wypełnić wniosek  oraz podpisać z nami umowę ubezpieczeniową. W momencie podpisywania umowy nie wymagamy od Ciebie żadnych dokumentów  potwierdzających wysokość Twoich przychodów.

 

Świadczenie dzienne

W ramach ubezpieczenia INTER Kontrakt Ubezpieczony nabywa prawo do świadczenia dziennego, którego wysokość została ustalona w umowie   ubezpieczenia.  

INTER Kontrakt dostępny jest w dwóch wariantach:

 

  • ŚWIADCZENIE DZIENNE 150 PLN – jest to kwota gwarantowana, która wypłacona będzie Ubezpieczonemu, gdy wystąpi czasowa niezdolność do pracy. Przy wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego wypłacone zostanie 150 PLN bez weryfikacji wysokości przychodu Ubezpieczonego.
  • ŚWIADCZENIE DZIENNE 300 PLN – jest sumą kwoty gwarantowanej (150 PLN) oraz kwoty doubezpieczenia (150 PLN). Świadczenie  dzienne w kwocie 300 PLN może wybrać Ubezpieczony, którego przychód w skali miesiąca jest wyższy niż 9000 PLN.

 

Świadczenie dzienne wypłacane jest od 1-go do 180-go dnia czasowej niezdolności do pracy.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia INTER Kontrakt: 

Wniosek do zawarcia umowy ubezpieczenia: 

Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia Inter Kontrakt
dokonujemy poprzez wypełnienie formularza dostępnego: 

 

Ubezpieczenie Inter Medicus to zabezpieczenie Twoich finansów na wypadek choroby!

 

Ubezpieczenie Inter Medicus to unikatowa oferta na polskim rynku będąca uzupełnieniem świadczeń oferowanych przez ubezpieczenie społeczne w przypadku czasowej niezdolności do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

Ofertę ubezpieczenia Inter Medicus kierujemy do osób, które chcą zabezpieczyć utratę swoich dochodów spowodowaną niemożnością wykonywania pracy zarobkowej.

 

Świadczenie z tytułu tego ubezpieczenia wypłacone jest w zależności od wybranego wariantu począwszy od 15, 22 lub 34 do 180 lub 365 dnia trwającej nieprzerwanie czasowej niezdolności do pracy. Jego wysokość waha się od 40 do 200 zł w zależności od wybranego wariantu.
 

Dla zawodów wolnych i medycznych

Jeśli wykonujesz wolny zawód lub jesteś lekarzem ubezpieczenie Inter Medicus jest dla Ciebie!

Jeśli:

 

  • uzyskujesz regularne dochody z działalności zarobkowej w Polsce,
  • w dniu podpisania umowy ubezpieczenia nie ukończyłeś 60 roku życia,
  • jesteś obywatelem Polski bądź innego kraju, jednak posiadasz kartę stałego bądź czasowego pobytu oraz miejsce zamieszkania na terenie Polski,
  • wykonujesz wolny zawód: adwokat, agent nieruchomości, agent ubezpieczeniowy, architekt, artysta, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy i inwestycyjny, dziennikarz, inżynier, inżynier budowlany, komornik, samodzielny księgowy, kurator sądowy, lekarz weterynarii, makler papierów wartościowych, notariusz, psycholog, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy, sędzia, tłumacz, urbanista),
  • wykonujesz zawód medyczny: asystentka dentystyczna, diagnosta laboratoryjny, dietetyk, farmaceuta, fizjoterapeuta, higienistka dentystyczna, lekarz i lekarz dentysta, logopeda, masażysta, optometrysta, ortoptysta, pielęgniarka i położna, protetyk słuchu, psychoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik dentystyczny, technik elektroradiologii, technik farmaceutyczny, technik optyk, technik ortopeda, terapeuta zajęciowy)...

 

skorzystaj z ubezpieczenia Inter Medicus!

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inter Medicus: