CENTRUM   UBEZPIECZEŃ   SILESIA

Telefony:
+48 502 468 841
                   +48 791 980 360

Ubezpieczenia dla lekarzy - Ubezpieczenie na Życie INTER Medyk Life


 

INTER Medyk Life dla lekarzy

To ubezpieczenie na życie, które stanowi wsparcie finansowe dla Ciebie i Twoich najbliższych w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych - zarówno w sytuacjach prywatnych, jak i zawodowych.

 

Dla kogo skierowane jest to ubezpieczenie?

Dla pracowników medycznych:

 • prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
 • pracujących na podstawie kontraktu,
 • klientów INTER POLSKA, na indywidualnych zasadach.

 

3 warianty ubezpieczenia o zakresie świadczeń obejmujących m.in.:

 • poważne zachorowania (22 jednostki)
 • śmierć ubezpieczonego
 • śmierć współmałżonka
 • pobyt w szpitalu
 • operację chirurgiczną
 • urodzenie dziecka

 

Niezależnie od formy ubezpieczenia proponujemy Ci takie same składki:

 • wariant I - 47zł
 • wariant II - 67zł
 • wariant III - 87zł

 

Każdy z wariantów różni się wysokością świadczeń.

 

Dodatkowo  do standardowego zakresu świadczeń, wychodząc naprzeciw potrzebom lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników placówek  medycznych, INTER MEDYK Life daje możliwość uzupełnienia ochrony w zakresie ryzyk związanych z wykonywaniem zawodu:

 

 • trwałe uszkodzenie wzroku przez promieniowanie laserowe,
 • trwałe uszkodzenie słuchu przez ultradźwięki,
 • przewlekłe zatrucie lekami, płynami sterylizującymi, gazami anestetycznymi,
 • zakażenie wirusem HIV lub WZW typu B i C,  
 • „wtórny zespół stresu pourazowego”,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku agresji pacjenta,      
 • uraz kręgosłupa będący następstwem wykonywanej pracy.

 

 

Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczenia Medyk Life:

Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia: