CENTRUM   UBEZPIECZEŃ   SILESIA

Telefony:
+48 502 468 841
                   +48 791 980 360

Dla domu i majątku - ubezpieczenie NNW


 

NNW - Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

 

Ochrona ubezpieczeniowa może funkcjonować w jednym z dwóch zakresów czasowych - 
ochrona pełna i pracownicza.

 • ochrona pełna - trwająca 24 godziny na dobę,
 • ochrona pracownicza - trwająca podczas pracy zawodowej/nauki, a także w drodze z domu do miejsca pracy / nauki i z miejsca pracy/nauki do domu.

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w formie:

 • indywidualnej,
 • rodzinnej,
 • grupowej (co najmniej 10 osób).

Umowa ubezpieczenia możne zawierać zarówno świadczenia podstawowe, jak i dodatkowe.

Świadczenia podstawowe

 • świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu,
 • świadczenie z tytułu śmierci,
 • jednorazowe świadczenie z tytułu następstw zawału serca lub udaru mózgu,
 • zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów.

 

Świadczenia dodatkowe

 

Dajemy Ci pakiet świadczeń dodatkowych, które pozwolą Ci poczuć się bezpiecznie w każdej sytuacji.
Zakres podstawowy może zostać rozszerzony o następujące świadczenia:

 • zasiłek dzienny z tytułu czasowej pełnej niezdolności do pracy/nauki,
 • dzienne świadczenie szpitalne,
 • zwrot kosztów leczenia,
 • zwrot kosztów rehabilitacji,
 • jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej niezdolności do pracy.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW: 

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zawrzeć można również w ramach pakietu ubezpieczenia domu / mieszkania Inter Lokum oraz pakietu kosztów leczenia za granicą Inter Tour.