CENTRUM   UBEZPIECZEŃ   SILESIA

Telefony:
+48 502 468 841
                   +48 791 980 360

Dla domu i majątku -  Ubezpieczenie domu letniskowego


 

Ubezpieczenie domu letniskowego od ognia i innych zdarzeń losowych

 

Przedmiotem ubezpieczenia są domy letniskowe, pomieszczenia przynależne, budowle, stałe elementy wyposażenia oraz ruchomości domowe.

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, śniegu, trzęsienia ziemi, zapadania się ziemi, osuwania się ziemi, lawiny, zalania, dymu i sadzy, uderzenia pojazdu lądowego, huku ponaddźwiękowego.

Ubezpieczenie mienia w domu letniskowym od kradzieży z włamaniem i rabunku

 

Przedmiotem ubezpieczenia są stałe elementy wyposażenia oraz ruchomości domowe.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w wartościach pieniężnych, przedmiotach wartościowych, biżuterii, odzieży skórzanej wykonanej w całości lub części ze skór naturalnych.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Przedstawicielstwem, dowiedzą się Państwo w jaki sposób i na jakich warunkach można zawrzeć ubezpieczenie domu letniskowego.