CENTRUM   UBEZPIECZEŃ   SILESIA

Telefony:
+48 502 468 841
                   +48 791 980 360

Dla domu i majątku - Ubezpieczenie czasowej niezdolności do pracy Inter Medicus


 

Ubezpieczenie Inter Medicus to unikatowa oferta na polskim rynku będąca uzupełnieniem świadczeń oferowanych przez ubezpieczenie społeczne w przypadku czasowej niezdolności do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku.        

Ofertę ubezpieczenia Inter Medicus kierujemy do osób, które chcą zabezpieczyć utratę swoich dochodów spowodowaną niemożnością wykonywania pracy zarobkowej. Świadczenie z tytułu tego ubezpieczenia wypłacone jest w zależności od wybranego wariantu począwszy od 15, 22 lub 34 do 180 lub 365 dnia trwającej nieprzerwanie czasowej niezdolności do pracy. Jego wysokość waha się od 40 do 200 zł w zależności od wybranego wariantu.

Do kogo jest kierowane ubezpieczenie Inter Medicus?

Inter Medicus to ubezpieczenie kierowane do osób wykonujących wolne oraz medyczne zawody:

Zawody wolne:

adwokat, agent nieruchomości, agent ubezpieczeniowy, architektów, artysta, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy i inwestycyjny, dziennikarz, inżynier, inżynier budowlany, komornik, samodzielny księgowy, kurator sądowy, lekarz weterynarii, makler papierów wartościowych, notariusz, psycholog, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy, sędzia, tłumacz, urbanista.

Zawody medyczne:

asystentka dentystyczna, diagnosta laboratoryjny, dietetyk, farmaceuta, fizjoterapeuta, higienistka dentystyczna, lekarz i lekarz dentysta, logopeda, masażysta, optometrysta, ortoptysta, pielęgniarka i położna, protetyk słuchu, psychoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik dentystyczny, technik elektrokardiolog, technik farmaceuta, technik optyk, technik ortopeda, terapeuta zajęciowy). W przypadku zawodów medycznych przy zawieraniu umowy ubezpieczenia obowiązuje zniżka w wysokości 20% od składki podanej w taryfie.

Zapraszam do kontaktu z naszym przedstawicielstwem, poznają Państwo przygotowaną indywidualnie składkę dla ubezpieczenia Inter Medicus.

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inter Medicus: