CENTRUM   UBEZPIECZEŃ   SILESIA

Telefony:
+48 502 468 841
                   +48 791 980 360

Ubezpieczenia dla domu i majątku - OC w życiu prywatnym


 

Przedmiotem tego ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zwyczajnych czynności życia prywatnego.

 

Szkody mogą polegać na uszkodzeniu zdrowia lub mienia osoby trzeciej. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są czynności związane z działalnością zawodową, gospodarczą, społeczną i polityczną.

 

Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym są objęte osoby bliskie Ubezpieczającemu / Ubezpieczonemu prowadzące z nim wspólne gospodarstwo domowe.

Ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć o odpowiedzialność cywilną za szkody: wyrządzone poza granicami kraju, spowodowane posiadaniem zwierząt, spowodowane ruchem rowerów i innych bezsilnikowych pojazdów lądowych, wyrządzone w związku z uprawianiem sportów, w nieruchomościach osób trzecich, najmowanych do celów prywatnych, a także za szkody wyrządzone osobom zatrudnionym w gospodarstwie domowym Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (np. pomoc domowa, niania) powstałe w bezpośrednim związku z wykonywaniem przez te osoby prac przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.

 

NOWOŚĆ OC SĄSIADA i OC LOKATORA

 

OC SĄSIADA - Jest to rozszerzenie oc w życiu prywatnym. Pozwoli nam ono na pokrycie szkód, które wyrządzimy sąsiadowi, zamieszkującemu na niższej kondygnacji, w wyniku awarii instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, niezależnie czy stało się to z naszej winy czy nie.

 

Wprowadzenie tej opcji, wiąże się z Uchwałą Sądu Najwyższego, z której wynika, że lokator, który został zalany musi udowodnić winę sąsiada, który spowodował zalanie. Jeśli zalanie nastąpiło w przypadku np. pęknięcia wężyka hydraulicznego, bez udziału człowieka, ubezpieczyciel – zgodnie z Uchwałą może odmówić wypłaty odszkodowania z tytułu OC.

 

OC LOKATORA - To ochrona właściciela mieszkania przed szkodami wyrządzonymi przez najemcę. Rozszerzenie przeznaczone dla osób wynajmujących swoje mieszkanie.

 

Tego typu sprawy były i są dyskusyjne oraz trudne do zaopiniowania.  Dlatego właśnie, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie umowy OC sąsiada i OC lokatora,  przez co  „zdejmujemy”  ten kłopot z głowy ubezpieczonego oraz jego  sąsiadów.